PHP i wielowątkowość

Jak powszechnie wiadomo, PHP nie udostępnia mechanizmów na poziomie języka do pisania wielowątkowych aplikacji. W dzisiejszych czasach popularność aplikacji internetowych wciąż rośnie i warto zainteresować się wielowątkowym przetwarzaniem danych w języku PHP.

Dzięki pakietowi ZendX_Console_Process_Unix w frameworku Zend Framework możliwe jest pisanie aplikacji, które po stronie serwera wykorzystają kilka wątków.

Klasa ta nakłada pewne ograniczenia co do serwera:

  • system operayjnego serwera musi to być system bazujący na Unixie, tj. Linux, Solaris, Mac/OSx itp.
  • serwer musi mieć zainstalowane moduły: shmop_*, pcntl_*, posix_*

Zainteresowanych wielowątkowością, odsyłam do dokumentacji Zend Frameworka: ZendX_Console_Process_Unix

Jeśli masz jakieś uwagi – zapraszam do komentowania!

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.