Aktywacja rozszerzenia PostGIS w istniejącej bazie danych PostgreSQL

Po instalacji rozszerzenia PostGIS dla PostgreSQL mamy 2 możliwości włączenia obsługi rozszerzeń GISowych:

  1. Utworzenie bazy danych na podstawie szablonu template_postgis
  2. Załadowanie 2 plików sql do istniejącej bazy danych.

W obu wypadkach, do bazy danych dodawane są specjalne funkcje obsługujące rozszerzenie GIS umożliwiające zaawansowane operacje na strukturach przestrzennych.

Obie metody przedstawione są na tej: http://www.bostongis.com/PrinterFriendly.aspx?content_name=postgis_tut01 stronie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.