Hyper linki w spisie treści w PDF po kompilacji LaTeX’a

Aby w dokumencie PDF otrzymanym z kompilacji dokumentu LaTeX’a pojawiły się linki w spisie treści do odpowiednich rozdziałów po prostu należy do preambuły dokumentu dodać linijkę:

\usepackage{hyperref}

Dodaj komentarz