Java – konwencje pisania kodu – podsumowanie

Jakiś czas temu zachęcałem Was do zapoznania się z artykułem firmy Oracle na temat założeń, jak powinien wyglądać schludny kod w języku Java (tutaj post). Dziś przyszedł czas na małe podsumowanie i streszczenie najważniejszych reguł.

 1. Nazwnictwo plików
  • rozszerzenia: .java – dla plików ze źródłami oraz .class dla plików skompilowanych
 2. Zawartość plików – kolejność instrukcji
  • Komentarz
  • Definicja pakietu
  • Niezbędne importy klas i interfejsów
  • Komentarz Javadoc
  • Deklaracja i definicja klasy publicznej lub interfejsu
   • Zmienne statyczne
   • Zmienne instancji
   • Konstruktory
   • Metody
  • Deklaracje i definice klas niepublicznych
  /*
   * komentarz
   */
  package net.krzymar.java.convenvtion;
   
  import java.util.Date;
   
  /**
   * opis klasy lub interfejsu
   */
  public class SuperTool extends CommonTool {
    public static final Integer TYPE_SUPER = 2;
   
    public String name = "name";
   
    public SuperTool() {
      this.state = 1;
    }
   
    public void changeState() {
      this.state = 2;
    }
  }
   
  abstract class CommonTool {
    private int state;
    public void changeStateToConcrete() {
      this.state = 3;
    }
  }
 3. Wcięcia
  • Długość linii: komentarze javadoc do 70 znaków, linie kodu do 80 znaków
  • Zawijanie liniii:
   • za przecinkiem
    jakasMetoda(parametr1,
        parametr2);
   • przed operatorem
    int zmienna = 1 * (2 + 3)
        + 4;

    Należy starać się nie rozdzielać wyrażeń w nawiasach.

   • wielonijkowa deklaracja metod – każda kolejna linia definicji powinna być wcięta na 8 spacji
    jakasMetoda( Integer param1,
        String param2, Boolean param3,
        Long param4) {
      // ... zawartość metody
    }
   • wyrażenie warunkowe if – wicęcia na 8 spacji przy warunkach, 4 spacje dla zawartośći bloku po wyrażeniu if
      if(zmienna1==true
          || zmienna2==false && zmienna3!=null) {
        someMethod("do it");
      }
 4. Komentarze
  • implementacyjny
   // komentarz

   lub

   /*
    * komentarz
    */
  • dokumentacyjny
   /**
    * komentarz z dokumentacją
    */
 5. Deklaracje
  • deklaracja każdej zmiennej w oddzielnej linii, czyli:
   long zmienna1;
   long zmienna2;

   zamiast:

   long zmienna1, zmienna2;

   a już na pewno nie używaj nigdy:

   long zmienna1, tablica[];
  • o ile to możliwe – inicalizacja zmiennych lokalnych w tej samej linii co deklaracja
  • deklaracja i inicjalizacja zmiennych na początku nowych bloków kodu
  • unikaj przysłaniania zmiennych – przysłanianie prowadzi do zmniejszenia czytelności kodu
 6. Wyrażenia
  • jedno wyrażenie w jednej linijce
   zmienna3++;
   zmienna1 = zmienna2 * zmienna3;

   zamiast

   zmienna3++; zmienna1 = zmienna2 * zmienna3;
 7. Puste linie
  • służą oddzieleniu linii kodu logicznie ze sobą powiązanych
  • 1 pusta linia
   • pomiędzy metodami
   • pomiędzy deklaracją zmiennych lokalnych w metodzie a pierwszymi wyrazeniami
    public int methodName() {
      int a=1;
      int b=2;
     
      a=a+b;
      return a;
    }
  • 2 puste linia
   • oddzielenie sekcji kodów w pliku źródłowym
   • oddzielenie definicji klas i interfejsów
 8. Spacje
  • po słowie kluczowym a przed nawiasem
   for (int i=0; i<10; i++) {
     //...
   }
  • operatory od operandów
   a += b;
   a = b * c;
  • rzutowania
   byte s = (byte) 12;

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.