CORBA – Wyjątki – Sun Minor Codes

Wykorzystująć standard CORBA w języku Java do zdalnego wywoływania metod, prędzej czy później natkniemy się na obsługę wyjątków specyficznych dla standardu CORBA. Poniżej prezentuję kilka ważniejszych informacji, które mogą Wam ułatwić nieco życie.

Wyjątki w CORBIE można podzielić na 2 grupy:

  • wyjątki użytkownika
    definiowane w plikach IDL przez programistów
  • wyjątki systemowe
    w pełni ustandaryzowane przez OMG. Dziedziczą po klasie java.lang.RuntimeException, więc nie muszą być jawnie wyspecyfikowane po słowie throws w deklaracji metody.

Każdy z wyjątków systemowych standardu CORBA, zawiera bardzo użyteczny atrybut, tzw, minor code. Jest to kod, określający specyficzne informacje, które ułatwiają namierzenie przyczyny wystąpienia wyjątku. Wyjaśnienie tych kodów znajdują się na stronie: Corba Minor Codes

Polecam zapoznanie się z nimi w razie problemów z systemowymi wyjątkami org.omg.CORBA.SystemException.

Więcej szczegółów tutaj: Java IDL Exceptions

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.