Mac OS X 10.5 – Rotacja logów apache2

Przeglądając swój system zauważyłem, że plik error_log z logami  apache2 ma ponad 600 MB…. Zdzwiwiło mnie to bardzo i postanowiłem chwilę się nad tym zatrzymać. Okazało się, że logi sięgają czasów sprzed kilku lat, nie były w ogóle rotowane.

Mój MacBook nie jest produkcyjną maszyną, gdzie musiałbym mieć możliwość sprawdzenia logów z błędami bardzo długi okres czasu wstecz, więc stwierdziłem, że musi być jakiś sposób, aby wymusić rotację takich logów. Otoż, po chwili poszukiwań, znalazłem. 

Rotacja logów na Mac OS X jest obsługiwana przez program newsyslog. Jego plik konfiguracyjny znajduję się w katalogu /etc

Aby wymusić rotację logów apache2 na Mac OS X 10.5 należy zmodyfikować plik /etc/newsyslog.conf używając swojego ulubionego edytora tekstu w Terminal’u. Na końcu pliku, należy dodać takie oto 2 linijki:


/var/log/apache2/access_log 640 5 1000 * J
/var/log/apache2/error_log 640 5 1000 * J

Po zapisaniu pliku, uruchamiamy program w Terminalu newsyslog, aby wymusić nowe reguły, poprzez polecenie

sudo newsyslog -v

Powinniśmy wtedy zobaczyć rezultat podobny do:


/var/log/apache2/access_log : size (Kb): 37020 [1000] --> trimming log....
/var/log/apache2/error_log : size (Kb): 624996 [1000] --> trimming log....
Signal all daemon process(es)...
Notified daemon pid 17 = /var/run/syslog.pid
Pause 10 seconds to allow daemon(s) to close log file(s)
Compress all rotated log file(s)...

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.