Zagnieżdżanie customowego menu na stronie/poście w WordPress.

Jeśli ktoś potrzebuje wykorzystać i wyświetlić menu (np w celu wyświetlenia sitemapy, itp) na stronie/poście w WordPress  można wykonać to w mniej niż 1 minutę. Zapraszam do poznania szczegółów.

Musimy wykorzystać opcję:

Appearance -> Editor

Appearance -> Editor

Uwaga: Opcja powyższa jest dostępna w WordPress jeśli nie mamy tzn Network Installation. Jeśli mamy do czynienia właśnie z instalacją obsługującą wiele instancji bloga, musimy powyższą operację wykonać z konta administratora zarządzającego całą instalacją i opcja ta jest dostępna tu:

Themes -> Editor

Themes -> Editor

Następnie przechodzimy do edycji pliku functions.php do którego należy dodać poniższy kod:

function print_menu_shortcode($atts, $content = null) {
extract(shortcode_atts(array( 'name' => null, ), $atts));
return wp_nav_menu( array( 'menu' => $name, 'echo' => false ) );
}
add_shortcode('menu', 'print_menu_shortcode');

Aby wykorzystać menu o nazwie „nazwaMenuZdefiniowanaWWordpress” na stronie/poście, musimy użyć poniższej konstrukcji:

[menu name="nazwaMenuZdefiniowanaWWordpress"]

 

Rozwiązanie pochodzi z tej strony.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.